top of page

Spillinfo

Jackpot 50.000,-

Starter på 5000 og 50 trekk, øker med 4000 hver dag til den når 25000.
Står på 25000 og 50 trekk i to dager, etter det øker den med ett trekk annen hver dag til jackpoten går ut.
Går jackpoten på en hvit bong faller jackpoten med summen på gevinsten, går den på gul bong starter den
på 5000.Selger bonger til kr. 5, 10 og 20.

Klikk her for info
Innsatsen

20 % av salget legges på toppen av kr. 800,- ved neste spill.
Når 5 raden når kr. 2500,- vil den stå på kr. 2500,- til den spilles ut.
Du vinner potten på 5 rekker innen 58 tall.
Når innsatsen er spilt ut starter vi på kr.
800,- igjen.
Vi selger bonger til kr. 5,- og kr10,-.

Klikk her for info
58-Oddsen

Den som klarer 5 rekker innen 58 tall, vinner kr. 2000,-
Dersom man ikke klarer 5 rekker innen 58 tall er
premien kr. 500,-. Vi selger bonger til kr. 5,- 10,- og
20,-. Ved bingo på bong til kr. 20,- dobles gevinsten.

Klikk her for info

Spillinfo

Spillplaner

I tillegg til vanlig spilleplan har vi også ExtremeBingo en gang i måneden.

HVERDAGER           RAD 1           RAD 2          RAD 3           RAD 4          RAD 5

 1. Jackpot

 2. 1-3-5

 3. Oddsen

 4. Lykkehjul

 5. Innsatsen

 6. Skattekista

 7. Elvis

 8. Trafikklys

 9. 4x100-1000

 10. Superkvikk

 11. Oddsen

 12. Jackpot

 13. Trafikklys

 14. 1-3-5

 15. Mini Jackpot

 16. Innsatsen

 17. Oddsen

 18. Elvis

 19. Jackpot

 20. 4x100-2000

 21. Superkvikk

 22. Skattekista

 23. Oddsen

 24. 1-3-5

 25. Mini Jackpot

 26. 4x100-2000

 27. Elvis

 28. Trafikklys

 29. Lykkehjul

 30. 1-3-5

 31. Oddsen

 32. Skattekista

 33. Jackpot

 34. Mini Jackpot

 35. Superkvikk

 36. Oddsen

 37. Innsatsen

 38. 5x500

 39. Elvis

 40. 1-3-5

 41. Oddsen

 42. Jackpot

 43. 4x100-4000

100

100

100

100

100

100

50-250

50-150

100

 

100

100

50-150

100

100

100

100

50-250

100

100

 

100

100

100

100

100

50-250

50-150

100

100

100

100

100

100

 

100

100

500

50-250

100

100

100

100

100

 

100

100

100

100

50-250

50-150

100

 

100

100

50-150

 

100

100

100

50-250

100

100

 

100

100

 

100

100

50-250

50-150

100

 

100

100

100

100

 

100

100

500

50-250

 

100

100

100

100

200

100

100

100

100

50-250

50-150

100

 

100

100

50-150

200

100

100

100

50-250

100

100

 

100

100

200

100

100

50-250

50-150

100

200

100

100

100

100

 

100

100

500

50-250

200

100

100

100

100

 

100

100

100

100

50-250

50-150

100

 

100

100

50-150

 

100

100

100

50-250

100

100

 

100

100

 

100

100

50-250

50-150

100

 

100

100

100

100

 

100

100

500

50-250

 

100

100

100

500

700

500(2000)

500-4000

800

300-3000

500-2500

500-1500

1000

1000

500(2000)

500

500-1500

700

500

800

500(2000)

500-2500

500

2000

1000

300-3000

500(2000)

700

500

2000

500-2500

500-1500

500-4000

700

500(2000)

300-3000

500

500

1000

500(2000)

800

500

500-2500

700

500(2000)

500

4000

LØRDAGER              RAD 1           RAD 2          RAD 3           RAD 4          RAD 5

Jackpot

Innsatsen

Oddsen

Skattekista

1-3-5

5x500

Elvis

Jackpot

Oddsen

Innsatsen

Superkvikk

4x100-1000

Lykkehjul

Trafikklys

Elvis

Jackpot

4x100-4000

100

100

100

100

100

500

50-250

100

100

100

 

100

100

50-150

50-250

100

100

100

100

100

100

 

500

50-250

100

100

100

 

100

100

50-150

50-250

100

100

100

100

100

100

200

500

50-250

100

100

100

 

100

100

50-150

50-250

100

100

100

100

100

100

 

500

50-250

100

100

100

 

100

100

50-150

50-250

100

100

500

800

500(2000)

300-3000

700

500

500-2500

500

500(2000)

800

1000

1000

500-4000

500-1500

500-2500

500

4000

SØNDAGER             RAD 1           RAD 2          RAD 3           RAD 4          RAD 5

Jackpot

Innsatsen

Oddsen

1-3-5

Skattekista

5x500

Lykkehjul

Trafikklys

Elvis

4x100-2000

Innsatsen

Oddsen

1-3-5

Jackpot

Superkvikk

Skattekista

Innsatsen

Trafikklys

Lykkehjul

1-3-5

Elvis

Oddsen

Jackpot

4x100-4000

100

100

100

100

100

500

100

50-150

50-250

100

100

100

100

100

 

100

100

50-150

100

100

50-250

100

100

100

100

100

100

 

100

500

100

50-150

50-250

100

100

100

 

100

 

100

100

50-150

100

 

50-250

100

100

100

100

100

100

200

100

500

100

50-150

50-250

100

100

100

200

100

 

100

100

50-150

100

200

50-250

100

100

100

100

100

100

 

100

500

100

50-150

50-250

100

100

100

 

100

 

100

100

50-150

100

 

50-250

100

100

100

500

800

500(2000)

700

300-3000

500

500-4000

500-1500

500-2500

2000

800

500(2000)

700

500

1000

300-3000

800

500-1500

500-4000

700

500-2500

500(2000)

500

4000

Joker

 

 

 

 

Selger bonger til kr. 5,- 10,- og 20,-

Klikk her for info
5x500, 500, 1000, 2500, 3000 og 5000 på
fult

 

 

 

 

Selger bonger til kr. 5 og 10.

Klikk her for info
Supernils

 

 

 

 

Gevinst på full bong
B-500 I-700 N-1000 G-700 O-500

Klikk her for info
1-3-5 Spillet

 

 

 

 

Selger kun små bonger til kr. 10 og 20.

Klikk her for info
Trafikklys

 

 

 

Premien avhenger av fargen på vinnerbongen
500 1000 1500

Klikk her for info
bottom of page